Aji Yulianto

Winginane tahun baru jare kancaku sing teksih neng Purwokerto, anu kae sing jenenge mantan terminal lama jere arep digawe taman kot utawa City Park. Ngasi siki jere hurung rampung padahal nek dideleng deleng wong Purwokerto kuwe kayang mandan ngelak kepengin nduwe panggonan sing asik nggo jagongan karo keluarga. Nek nang Purbalinggahan tah ana macem macem, Owabong, Reptil, Taman Aquarium, trus jere ya Alun alune mandan enak nggo tongkrongan. Trus jere jere Purwokerto perkembangane kalah karo Purbalingga, padahal kotane lewih gede trus nduwe Universitas mbarang lan nduwe tapsiun kreta mbarang. Nyong ya dadi bertakon takon: mata tih?
Nek awal tahun 2009 tah janen teksih ana masalah karo legislasi apa kepriwen kae mbuh, tapi ya muga muga siki wis mandan beres. Tuli enak nek purwokerto tambah siji maning sing isa nggo tongkrongan utawa nyemantai karo keluarga trus ora patia adoh kaya Baturaden. Wong sing jenenge kota tambah rame, wonge tambah akeh ya kudune fasilitas umume mengikuti ora mung mall baen sing dibangun. Kaya kuwe ndeaannn...*Source: Goleti.com
0 Responses